דף הבית


                                                     הריסה ופינוי של הבית הישן
                                                                       חפירה למרתף+גילוי הקירות דיפון                         סיום חפירות ותפסנות מסגרת קרנס לריצפת המרתף 


                                            הכנה ליציקת ריצפת המרתף                                                יציקת קירות המרתף


                                           הכנה ליציקה של ריצפה קומה א' וגג המרתף
                                             בניה של קומה א'

                                       יציקת גג קומה א'


                                                בניה של קומה ב'


                                         הכנה ליציקת גג קומה ב'                                            סיום שלב השלד לפני פרוקים


                                      עבודות טייח ושליכט צבעוני

                                                  סיום שלב טייח ושליכט צבעוני גוון תכלתבניית אתרים - טואול